PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / znat ćete /upoznat ćete:

• osnove emocionalnog razvoja djece
• prepoznavanje osnovnih potreba djece da budu sretna te pozitivan komunikacijski pristup u razvoju optimizma
• razlike u pesimističkom i optimističkom pristupu djeci (tijekom nastave)
• tijekom svakodnevne nastave redovito ukazivati na mogućnost učinkovitijeg rješavanja problema, mogućnost optimističnog razmišljanja te postizanje sreće i zadovoljstva
• tehnike i konkretni praktički primjeri – kako djecu učiti optimizmu.

Također, moći ćete i:

• osvijestiti vlastitu ulogu u životu djeteta i njegovog životnog optimizma
• osvijestiti povezanost neprimjerene pesimistične komunikacije u nastavi
• prepoznati važnost i korisnost optimističnog pogleda na ukupan rad u školi u odnosu na trenutni pesimizam,

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• promisliti o mogućim promjenama u vlastitom pristupu i optimističnoj konkretnoj komunikaciji u nastavi.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• promisliti o važnosti razvoja i unaprjeđenja vlastitog optimizma koji pomaže u mentalnom zdravlju.

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10minuta)
• osnovne razlike u optimističnom i pesimističkom pogledu na život i probleme

B (20 minuta)
• tehnike učenja optimizma kod djece kroz primjerenu komunikaciju učitelja (1. dio)

C (30 minuta)
• tehnike učenja optimizma kod djece kroz primjerenu komunikaciju učitelja (2. dio)

D (40 minuta)
• uloga modela, važne osobe (učitelja) u razvoju optimizma kod djece

E (50 minuta)
• kako učitelji mogu pomoći u razvoju optimizma i mentalnog zdravlja djece

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (5 do 10 minuta).

 

Udruga TI SI OK pruža psiho-socijalnu i pedagošku pomoć djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju.

Osnovni cilj rada Udruge je pružanje psiho-socijalno-pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju, osmišljavanjem programa i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

www.tisiok.hr