PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / upoznat ćete:

• osvijestiti važnost i uloga učitelja u prevenciji nasilja, kroz razradu oblika, uzroka i posljedice nasilja kod djece
• informacije i spoznaje stanja žrtve, nasilnika i same publike učenika koji svjedoče nasilju
• prepoznavanje specifičnih znakova rane i srednje adolescencije, te moguća rizična ponašanja, uzroci i posljedice
• intervencije i tretmani nasilničkog ponašanja učenika.

Također, moći ćete i:

• kroz slučajeve iskustva iz prakse spoznati prisutnost nasilja u školi
• kroz konkretne načine intervencija osnažiti se i intervenirati prilikom svjedočenja nasilnim oblicima ponašanja.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• svaki djelatnik škole može promisliti o vlastitom angažmanu i doprinosu ukupnoj prevenciji nasilja.

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 minuta)

• pojmovi nasilja, razlika sukoba/nasilja, kriteriji za prisustvo nasilja

(10 minuta)

• uzroci nasilnih oblika nasilja, stanja i znakovi ponašanja kod nasilnika/žrtve, adolescencija

(10 minuta)

• znakovi prepoznavanja nasilničkog ponašanja 

(10 minuta)

• važnost poučavanje djece prihvatljivim načinima ponašanja i nenasilnom rješavanju sukoba

(10 minuta)

• intervencija škole/učitelja, važnost preventivnih programa

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta).