SWOT analiza jednostavan je ali moćan alat koji vam može pomoći pretvoriti slabosti svog kolektiva u snage, a prijetnje u prilike. Predavačica će vam pokazati kako!


PODRUČJE: Nastavne kompetencije

KLJUČNE RIJEČI: nastavne kompetencije, SWOT


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• pojam i značaj SWOT analize
• korištenje SWOT analize za unaprjeđenje kvalitete ukupnog funkcioniranja učenika/razreda
• korisnost i način primjene SWOT analize.

Također, moći ćete i:

• dobiti primjer izrade SWOT analize za školu/razred
• dobiti primjer izrade SWOT analize za učenika s poteškoćama u ukupnom funkcioniranju
• potaknuti učitelje konkretnim primjerom izrade strateškog plana prikazom stabla problema i izradom stabla pozitivnih promjena.

Ova je online edukacija za Vas jer...

Vi ste ravnatelj koji je odgovaran za veliki broj zaposlenika i želi poboljšati svoje vještine za poticaj i inspiraciju za rad
Vi ste učitelj/nastavnik koji želi unaprijediti svoja teorijska i praktična znanja o disciplini.

Preduvjeti:

iskustvo vođenja razreda (korisno ali nije imperativ)
učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave
ravnatelj, pedagog, socijalni pedagog, psiholog.

Poslije online edukacije preporučujemo vam:

 primjenu SWOT analize u radu i nastavnom procesu kao standard rada u cilju unaprjeđenja odgojno-obrazovnih ishoda.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

 A (10 min)
Pojam i značaj SWOT analize

B (20 minuta)
Korištenje SWOT analize za unaprjeđenje kvalitete ukupnog funkcioniranja učenika/razreda

C (10 minuta)
Korisnost i način primjene SWOT analize

D (10 minuta)
Primjer izrade SWOT analize za školu/razred

E (10 minuta)
Primjer izrade SWOT analize za učenika s poteškoćama u ukupnom funkcioniranju

F (10 minuta)
Prikaz konkretne izrade strateškog plana prikazom stabla problema i izradom stabla pozitivnih promjena

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)