Procjenjujemo da je ova edukacija odlična za sve jer procjena je važna vještina u matematici, ali i u svakodnevnom životu.


DOMENA: Aritmetika, oblik i prostor, mjerenje

VRSTA: Redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: grafičko-aritmetička metoda, dodatna nastava matematike, predalgebarske vještine


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• što je procjena i koja područja obuhvaća
• važnost procjene u svakodnevnom životu i matematici
• osmisliti aktivnosti koje promiču procjenu i razvijaju vještine procjene učenika.

Također, moći ćete i:

• prepoznati važnost sustavnog izgrađivanja vještine procjene na satima matematike.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj koji želi unaprijediti vještine svojih učenika vezanih uz procjenu te ih osposobiti ključnim kompetencijama za daljnji život i obrazovanje

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Tanja Soucie izvrstan je savjetnik u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu gdje predaje matematiku. Voditeljica je metodičkih vježbi za studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Ima završeni Master of Science in Education na Sveučilištu New England u SAD-u. Autorica je i voditeljica projekta Večer matematike. Voditeljica je Nastavne sekcije Hrvatskog matematičkog društva te je voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike za Novi Zagreb. Urednica je časopisa Matka u kojem od 2003. godine redovito vodi rubriku Kutak za najmlađe. Surađivala je s NCVVO-om na međunarodnom istraživanju TIMSS te je bila članica radne skupine za Nacionalne ispite iz matematike. Deset godina bila je članica Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike. Zajedno s dr. sc. Dubravkom Glasnović Gracin i Gabrielom Žokalj autorica je serije školskih udžbenika iz matematike za razrednu nastavu pod nazivom Otkrivamo matematiku.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

• Što je procjena i koja područja obuhvaća (5 minuta)
• Primjeri aktivnosti koji promiču procjenu i razvijaju vještine procjene kod učenika (30 minuta)

 Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (15 minuta)