PODRUČJE: Primjena međupredmetnih tema Građanskog odgoja i obrazovanja

MODUL: Mjesec dobre prakse

VRSTA: Redovita nastava

METODA POUČAVANJA: Prezentacija teme

KLJUČNE RIJEČI: međupredmetne teme; GOO; suradničko učenje, rad u timu, izrada digitalnog letka, govorenje, prezentiranje, glasovanje, argumentiranje, samovrednovanje, vršnjačko vrednovanje


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• osmisliti aktivnosti primjene međupredmetnih tema Građanskog odgoja i obrazovanja koje se spajaju s temama kurikuluma Engleskog jezika
• vrednovati (formativno) ostvarene ishode iz kurikuluma Engleskog jezika i odgojno-obrazovnih očekivanja kurikuluma međupredmetnih tema
• poticati učenike na argumentirano iznošenje mišljenja i glasovanja
• poticati učenike na suradničko učenje i rad u skupini
• poticati učenike na vrednovanje kao učenje (samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje).

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj koji želi unaprijediti metode implementacije međupredmetnih tema u nastavu engleskog jezika kako bi učenici svjesnije i uspješnije primijenili aktivnosti vezane uz poboljšanje svoje kvalitete života i društva oko sebe te osvijestili važnost djelovanja u okviru svoje lokalne zajednice.

Preduvjeti:

 učitelji/nastavnici engleskog jezika

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije: 

 aktiviran Office 365.

Poslije online edukacije preporučamo vam:

 postaviti pitanja vezana uz samu edukaciju.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Gordana Grgić profesorica je engleskog jezika i povijesti, a zaposlena je kao učiteljica engleskog jezika u OŠ Dragutin Tadijanović u Slavonskom Brodu.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

• A (5 minuta)
Uvodni dio – sažetak edukacije i očekivanja međupredmetnih tema 3. ciklusa

• B (40 minuta)
Primjeri implementacije međupredmetnih tema u nastavu engleskog jezika; rad na projektu; prikaz i opis aktivnosti provedenih na nastavi te formativnog vrednovanja

• C (5 minuta)
Zaključak – prednosti implementiranja međupredmetnih tema i poteškoće s kojima se učitelji susreću pri realizaciji aktivnosti

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)