Pokusi u nastavi prirode i društva potiču kreativnost, razvijaju kritičko razmišljanje i zaključivanje. Upoznajte temeljne postavke izvođenja pokusa i pokuse vezane uz koncept Energija.


MODUL:Priroda i društvo

VRSTA: Redovita nastava, dodatna nastava, dopunska nastava, izvannastavne aktivnosti, produženi boravak, kombinirana nastava

KLJUČNE RIJEČI: energija, istraživačka nastava, pokus u nastavi, nastavni predmet Priroda i društvo


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumijet ćete / znat ćete / upoznat ćete:

temeljne postavke izvođenja pokusa u nastavi, pokuse u Kurikulumu nastavnog predmeta Priroda i društvo.
 pokuse vezane uz koncept Energija.

Također, moći ćete:

• uočiti važnost istraživačkog učenja
• povezati izvođenje pokusa s brojnim životnim situacijama
• detaljno objasniti izvedene pokuse.
• opisati prijenos i pretvorbu energije na primjerima
• opisati štetan utjecaj izgaranja fosilnih goriva.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj koji želi proširiti vlastite spoznaje izvođenja pokusa u nastavi, s posebnim naglaskom na pokuse vezane uz koncept Energija
• Vi ste učitelj koji želi u nastavi Prirode i društva primijeniti istraživačko učenje.

Poželjno je prije online edukacije:

• pročitati Kurikulum nastavnog predmeta Priroda i društvo za osnovne škole.

Preduvjeti:

• učitelji razredne nastave

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Dr. sc. Mila Bulić profesorica je Metodike nastave prirode i društva na Filozofskom fakultetu u Splitu na Odsjeku za učiteljski studij. Doktorirala je biologiju, a edukacijskom biologijom bavi se dugi niz godina. Autorica je više udžbenika iz prirode i kemije za osnovnu i srednju školu te udžbenika iz prirode i društva za sve razrede osnovne škole. Autorica je brojnih didaktičkih materijala za nastavu prirode i biologije te znanstvenih radova iz područja obrazovnih znanosti. Sudjeluje u izradi Strategije grada Splita, podskupina – obrazovanje. Sudjelovala je i sudjeluje u brojnim domaćim i međunarodnim projektima. Član je organizacijskih i znanstvenih odbora međunarodnih konferencija. Mentorira studente na Festivalu znanosti, Europskoj noći istraživača te godinama drži radionice na Centru izvrsnosti u prirodoslovlju Splitsko-dalmatinske županije. Poseban interes njezina znanstvenog rada jest rad s darovitim učenicima u STEM području.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


A Uvodni dio (5 minuta)
B Energija (15 minuta)
C Prikaz pokusa vezaniz za koncept Energija (30 minuta)
D Zaključak (5 minuta)


Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)