Uz vrednovanje u nastavi likovne kulture vežu se mnoga pitanja, a predavačica ima cijelu paletu odgovora.


VRSTA: redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: kriterijsko vrednovanje, vrednovanje kao učenje, vrednovanje za učenje, vrednovanje naučenog u Likovnoj kulturi

METODA POUČAVANJA: igrifikacija, projektna nastava, obrnuta učionica, suradninčko učenje, istraživačko učenje, dijaloška metoda, rješavanje problema..


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• različite oblike vrednovanja u nastavi likovne kulture
• primjenu kriterijskog vrednovanja
• kako analitičke rubrike za vrednovanje mogu poslužiti u oblikovanju bilješke i zapažanja učitelja u sklopu formativnog učenja
• kako oblikovati analitičke rubrike za vrednovanje naučenog prema sastavnicama ocjenjivanja u e-Dnevniku za konkretan likovni zadatak

Također, moći ćete i:

• upoznati primjere vrednovanja kao učenje i za učenje (rubrike s različitim brojem elemenata vrednovanja, liste za procjenu i samoprocjenu)
• primjer razrade kriterija za ocjenjivanje stvaralaštva, produktivnosti te kritičkog mišljenja i konteksta
• na primjeru dječijih likovnih radova procijeniti i odabrati najprimjereniju komponentu za ocjenjivanje
• uvidjeti važnost vršnjačkog vrednovanja i kontinuiranog provođenja vrednovanja

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj koji želi unaprijediti vrednovanje kao jednu od temeljnih učiteljskih kompetencija
• Vi ste učitelj koji se želi promišljati o svrsishodnosti primjene pojedinog oblika vrednovanja u konkretnoj odgojno-obrazovnoj situaciji
• Vi ste ravnatelj koji je odgovoran za veliki broj zaposlenika i želite produbiti svoje znanje u području vrednovanja u nastavi likovne kulture radi lakšeg praćenja kvalitete nastave

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Lidija Križanić učiteljica je razredne nastave u OŠ Ljubo Babić u Jastrebarskom. Diplomirala je 1997. na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, 2019. napredovala je u zvanje savjetnice. Autorica je metodičkih priručnika za Likovnu kulturu i suautorica metodičkih priručnika za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu u razrednoj nastavi. Održala je niz predavanja na županijskim stručnim vijećima te predavanja i radionice za učitelje u BiH. Suautorica je udžbenika Priroda, društvo i ja 12 i 3.Od 2017. koordinatorica je državnog projekta Misaona igra go, sudionica i organizatorica turnira te se sa svojim učenicima plasirala na državno i europsko natjecanje u gou. Dobitnica je nagrade Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za 2019., 2020. i 2021. godinu za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta)
• O predmetnom kurikulumu

B (25 minuta)
• O formativnom vrednovanju, vrednovanju za učenje i vrednovanju kao učenje

C (20 minuta)
• O vrednovanju naučenog

D (10 minuta)
• Primjeri vrednovanja na učeničkim likovnim radovima

 

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)