Okrijte kako poticati i razvijati učeničke vještine neophodne za uspjeh, s obzirom na poslovni i društveni aspekt 21. stoljeća, s naglaskom na razvoj vještina samoregulacije učenja i konstrukcije znanja.

MODUL: Matematika

VRSTA: Redovna nastava

PODRUČJE: Matematika, transfer kroz sve predmete

KLJUČNE RIJEČI: vještine 21. stoljeća, samoregulacija učenja, konstrukcija znanja


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije osvijestit ćete:

• važnost korištenja rubrika za učitelje kojima se regulira način zadavanja aktivnosti učenicima, a kojima potičemo razvoj vještina 21. stoljeća.

Također, moći ćete i:

• vidjeti i povezati način zadavanja aktivnosti učenicima s unaprijed zadanim rubrikama i kriterijima, učinak kvalitetne povratne informacije i mogućnost popravljanja uratka (u skladu s povratnom informacijom), s kvalitetom konačnog učeničkog proizvoda.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vas želimo ohrabriti i osvijestiti kako su vaši napori i ulaganje u promjene nastavnog procesa od iznimne važnosti za razvoj kreativnih pojedinaca koji će jednog dana i sami biti kreatori promjena u društvu.

 

 O VAŠOJ PREDAVAČICI

Brankica Majdiš profesorica je matematike i informatike od 2000. godine kada je diplomirala na Odjelu za matematiku pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od iste godine radi u OŠ Mladost Osijek, a po zvanju je učitelj izvrsni savjetnik. Redovito pohađa stručna usavršavanja i aktivno sudjeluje u njima. Voditelj je jednog Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike Osječko-baranjske županije od 2014. godine. Osim organizacije stručnih skupova aktivno i sudjeluje u njima. Bila je predavač na mnogim državnim skupovima iz matematike - u Zadru, Osijeku, Zagrebu, kao i na Carnetovim korisničkim konferencijama Rovinju, Dubrovniku, Šibeniku, a u zadnje četiri godine i online predavanjima. Sudjelovala je u projektu Sigurnost djece na internetu 2014./2015. te stvarala nastavne sadržaje o sigurnom korištenju interneta. Od 2003. godine mentor je studentima u izvođenju metodičkih vježbi iz nastave matematike u suradnji s Odjelom za matematiku u Osijeku. U 2017./2018. sudjeluje u projektu Ja raSTEM - stvaranje interdisciplinarnog STEM kurikuluma za darovite učenike, koji je u organizaciji OŠ Hugo Kon iz Zagreba, a OŠ “Mladost“ je jedna od škola partnera. Autor je priručnika iz matematike Primjena kreativnih tehnika u nastavi matematike, Alfa 2019., kao i nekoliko stručni članaka objavljenih na Carnetovoj korisničkoj konferenciji i časopisu MIŠ. Od 2019. sudjeluje kao jedan od voditelja radionica za matematiku  u Centru izvrsnosti Osijek. Sudjelovala je u provođenju eksperimentalnog programa Škola za život, kao učitelj matematike, ali i kao mentor u mentorskim radnim skupinama kurikularne reforme. U školskoj godini  2021./2022., 2022./2023. ostvarila je i nominaciju MIE-Experta, te je nekoliko puta bila nagrađena nagradom MZO-a na Najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Veseli se novim izazovima, otvorena je za nova učenja i radu s darovitom djecom.

 

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 minuta)
• uvod, predstavljanje

B (40 minuta)
• vještine samoregulacije učenja i konstrukcije znanja

C (10 minuta)
• sažetak i pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)

PRIJAVA