Pravilna organizacija osjetnih podražaja - senzorna integracija - jedan je od preduvjeta za uspješno učenje. Osvijestite koji je najprirodniji način učenja djece, kako pristupiti cjelovitom učenju djeteta te kolika je važnost osjetilnog učenja u kontekstu  pripreme za školu. Potražite odgovor na pitanje jesu li odstupanja u dječjem razvoju s kojima se susrećete, bilo kao roditelji, bilo kao odgojno-obrazovni djelatnici, povezana upravo sa senzornom integracijom.

PODRUČJE: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

MODUL: Senzorna integracija

KLJUČNE RIJEČI: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, predškola, škola, senzorna integracija


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije znat ćete:

• što su osjetila
• koja osjetila postoje
• što podrazumijevamo grubom, a što finom motorikom
• koji je najprirodniji način učenja kod djece
• koji se problemi javljaju kod djece.

Također:

• osvijestit ćete i kolika je važnost osjetilnog učenja kod pripreme za školu
• otkrit ćete kako pristupiti cjelovitom učenju djeteta.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste roditelj, odgojitelj, učitelj, stručni suradnik koji se bavi odgojem i obrazovanjem djece i primjećujete sve veća odstupanja u njihovom razvoju. U današnje vrijeme puno izazova, pokušavate naći način kako bi djeci omogućili najbolje uvjete za njihov rast i razvoj.

 

O VAŠIM PREDAVAČICAMA

Ružica Podhraški rođena je 8. rujna 1961. u Osijeku, gdje je 1984. završila Pedagoški fakultet. Svoj profesionalni put nastavlja u Dječjem vrtiću Gajnice u kojem radi kao odgojitelj, odnosno od 2012. kao odgojitelj mentor, dok 2017. napreduje u zvanje odgojitelja savjetnika. Tijekom svog radnog vijeka sudjeluje kao izlagač na brojnim stručnim skupovima te vodi različite radionice i aktivnosti s djecom i roditeljima. Također sudjeluje u pripremi odgojitelja pripravnika za polaganje stručnih ispita. Osim toga ističe se višegodišnjim sudjelovanjem u vođenju radionica i izlaganja za druge odgojitelje na razini vrtića, na županijskoj i međužupanijskoj razini, osobito izlaganja u sklopu Stručno-razvojnog centra: Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija u Dječjem vrtiću Gajnice. Kao posebno područje interesa potrebno je naglasiti stvaranje boljeg razumijevanja i prohodnosti na prijelazu iz predškolskog u školski dio odgojno-obrazovnog sustava.

Ivana Pajk Kraljević rođena je 23. lipnja 1985. u Zagrebu. Nakon završene XI. gimnazije nastavlja obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, gdje 2007. godine stječe zvanje odgojitelja djece predškolske dobi.
Na mnogim usavršavanjima i edukacijama tijekom petnaest godina rada spoznala je važnost senzorne integracije u predškolskom odgoju te se dodatno usavršavala na tom području. Godine 2020. uspješno završava edukaciju Senzorna integracija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu pod vodstvom prof. dr. sc. Ree Fulgosi-Masnjak te iz dotadašnjeg vrtića prelazi u DV Gajnice, koji kao stručno-razvojni centar za senzornu integraciju nudi mogućnost daljnjeg usavršavanja i provedbu stečenih znanja u djelo.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta)

Uvod

B (10 minuta)

Što su osjetila

C (5 minuta)

gruba i fina motorika

D (10 minuta)

• najprirodniji način učenja

E (25 minuta)

 problemi

F (5 minuta)

 predstavljanje priručnika