PODRUČJE: Neposredni rad s učenicima

KLJUČNE RIJEČI: neposredni rad s učenicima, osobni rast, razvoj, optimizam


PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online edukacij upoznat ćete:

pojam optimizma i razlike u odnosu na pesimizam
strategije i tehnike povećanja optimizma kod učenika
• primjenu optimističnog stava kroz komunikaciju u nastavi.

Također, moći ćete i:

potaknuti učenike da na problem gledaju kao na izazov
 kao važna odrasla osoba u životu djeteta biti model primjene optimistične komunikacije
• kroz konkretne primjere vježbati optimističnu komunikaciju s učenicima.

Ova je online edukacija za Vas jer...

Vi ste ravnatelj koji je odgovaran za veliki broj zaposlenika i želi poboljšati svoje vještine za poticaj i inspiraciju za rad.
Vi ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati njihove mogućnosti za ostvarenje ciljeva
 Vi ste učitelj koji želi unaprijediti uspješnost vođenja razreda.

Preduvjeti:

iskustvo vođenja razreda (korisno ali nije imperativ)
učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije: 

promisliti o vlastitoj primjeni optimizma u nastavnom procesu.

Poslije online edukacije preporučamo vam:

prakticirati primjenu optimistične komunikacije u situacijama pesimizma kod učenika.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

 A (10 min)
Pojam optizma i razlike u odnosu na pesimizam

B (20 minuta)
Tehnike povećanja optimizma

C (10 minuta)
Zašto je djecu važno učiti optimizmu 

D (10 minuta)
Komunikacija u cilju razvoja optimizma (pozitivna potkrepljenja...)

E (10 minuta)
Kako se ponašati u situacijama kada učenici dožive neuspjeh

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)