PODRUČJE: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

MODUL: Dobrobit djeteta počinje suradnjom

KLJUČNE RIJEČI: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, suradnja, obitelj, roditelji, odgojno-obrazovne ustanove


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije znat ćete:

• razumjeti pojam različitosti obitelji s interkulturalnih osnova, različitosti s obzirom na socio-ekonomske uvjete života, različitosti s obzirom na specifične potrebe djece (darovita djece, djeca s teškoćama u razvoju) te s njima djelovati i surađivati prihvaćajući i uvažavajući te različitosti
• djelovati u skladu s razumijevanjem važnosti koju imaju odnosi i njihova dinamika među pojedincima.

Također, moći ćete i:

• planirati, organizirati, provoditi i vrednovati suradnju s obiteljima i partnerstvo na temelju konteksta ustanova i odgojnih skupina.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste odgojno-obrazovni stručnjak koji surađuje s obiteljima djece koja polaze odgojno-obrazovnu ustanovu i želite osigurati dobrobit djece.

 

O VAŠIM PREDAVAČICAMA

Adrijana Višnjić-Jevtić docentica je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Mentorica je i sumentorica više od 40 završnih i diplomskih radova. Njezina su područja znanstvenog interesa pedagogija ranog odgoja, profesionalni razvoj odgojitelja te suradnja obitelji i odgojno-obrazovne ustanove. 
Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te sudionica više znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Urednica je i autorica knjiga i poglavlja objavljenih kod priznatih znanstvenih izdavača (Springer, Routledge, Alfa). Članica je istraživačkog tima projekta Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RIPOO (MORENEC, IP-2019-04-2011) financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. Sudionica je više međunarodnih projekata.
Recenzentica je u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim časopisima. Članica je uredništva časopisa International Journal of Early Childhood, Journal of Childhood, Education & Society te Issues in Childhood Care and Education. Bila je gošća urednica dva specijalna izdanja Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje (Vol. 16, Sp. Ed. 1 i Vol. 20, Sp. Ed. 3) te specijalnog izdanja časopisa Universal Journal of Educational Research.Članica je organizacijskih i znanstvenih odbora na međunarodnim konferencijama u Hrvatskoj i svijetu. 
Gost je predavač na Sveučilištu Sjever u Varaždinu te na Sveučilištu u Slavonskom Brodu. U sklopu CEEPUS programa boravila je kao gost predavač na Sveučilištu sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Sjeverna Makedonija), a u sklopu ERASMUS+ programa na Western Norway University of Applied Sciences u Bergenu (Norveška). Bila je gost predavač na Canterbury Christ Church University (Velika Britanija) te Mälardalen University (Švedska).
Osnivačica je strukovne odgojiteljske udruge Udruga odgojitelja Krijesnice, čija je predsjednica bila u dva mandata (2008. – 2016.), te hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske organizacije za odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu (OMEP), čija je i predsjednica od 2011. do danas. Članica je svjetskog OMEP-a, EECERA-e te TACTYC-a. Bila je članica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske u prvom mandatu (2012. – 2016.) te članica radnih skupina za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Dobitnica je dekanove nagrade 2017. godine te posebnog dekanovog priznanja 2020. godine.

Matea Pintarić rođena je u Čakovcu. Radi kao odgojiteljica djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću Cvrčak u Čakovcu. Magistra je ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te niz godina radi kao stručni suradnik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Motiv za vlastito djelovanje vidi u odgoju i obrazovanju djece za budućnost i budućih odgojitelja za obrazovanje djece budućnosti. Autorica je više stručnih i znanstvenih radova te suautorica priručnika za poticanje razvoja interkulturalnih kompetencija djece rane i predškolske dobi. Članica je Udruge odgojitelja Krijesnice te potpredsjednica OMEP-a Hrvatska.

Antonija Vukašinović rođena je u Slavonskom Brodu, magistra je RPOO-a i radi u Dječjem vrtiću Ivana Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu. Doktorandica je poslijediplomskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Dugi niz godina intenzivno razvija partnerstvo između obitelji i vrtića, što je ujedno i uže područje njezina istraživačkog interesa. Autorica je više stručnih i znanstvenih radova. Osnivačica je i članica strukovne Udruge odgojitelja Loris te članica OMEP-a Hrvatska.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (45 minuta)

Predavanje „Razvoj suradničkih odnosa (kako doći od „oni“ do „mi“)“

B (20 minuta)

Primjer dobre prakse 1 „Suradnja prije i u vrijeme pandemije“ 

C (20 minuta)

Primjer dobre prakse 2 „Kad roditelji postanu partneri odgojno-obrazovnim stručnjacima“