Glazba je zvonka radost! Stoga ne čudi činjenica da glazba može biti i oblik terapije za poboljšanje i osnaživanje mentalnog i fizičkog zdravlja. Poslušajte kako!


 

MODUL: Glazbena kultura

PODRUČJE: Glazbena kultura

KLJUČNE RIJEČI: glazbena kultura, muzikoterapija


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije:

• bolje ćete razumjeti utjecaj koji glazba ima na učenike, ali i na vas kao učitelja
• razumjet ćete osnovne principe muzikoterapije
• razumjet ćete razliku između muzikoterapije i glazbenog obrazovanja
 upoznat ćete nove načine rada s učenicima s teškoćama u razvoju u okviru glazbenog obrazovanja
• bolje ćete razumjeti na koji način učenik s teškoćama doživljava glazbu.

Također, moći ćete i:

• primijeniti elemente muzikoterapije u svom radu
• primijeniti primjere dobre prakse prikazane tijekom edukacije
• 
upoznati način na koji možete glazbu koristiti kao oblik samopomoći.

Ova je online edukacija za Vas:

• jer ste učitelj koji želi unaprijediti svoju nastavu uvažavajući snage i potrebe svakog učenika, kako bi u potpunosti ostvario svoje potencijale
 jer želite proširiti i produbiti vaše znanje o terapijskim potencijalima glazbe i njihovoj primjeni u svrhu osobnog razvoja i dobrobiti.

 Poželjno je prije edukacije:

 osigurati miran prostor
 osigurati slušalice za slušanje glazbe
 pripremiti papir i pribor za crtanje/pisanje.

 

O VAŠIM PREDAVAČICAMA

Marina Hojsak, prof. glazbene kulture, univ. spec. art. therap., rođena je u Osijeku. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku – smjer Glazbena kultura, a zvanje sveučilišnog specijalista muzikoterapije stekla je na poslijediplomskom specijalističkom studiju Kreativna terapija, smjer Muzikoterapija, u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku. Završila je i inozemnu edukaciju iz neurološke muzikoterapije (University of Toronto, Canada), a trenutno je doktorandica poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku te je polaznica višegodišnje edukacije iz receptivne muzikoterapije Guided Imagery and Music GIM (Chiron International Bonny Method Training).
Dulji niz godina radila je kao učiteljica solfeggia i klavira u glazbenoj školi te u osnovnim školama kao učiteljica glazbene kulture gdje je sa svojim učenicima osvajala nagrade na državnim natjecanjima zborova mlađeg uzrasta. Pridružena je članica Hrvatskog društva skladatelja (HDS) te radi u tonskom studiju kao vokalni trener. Autorica je velikog broja skladbi popularne i duhovne glazbe. U radu s klijentima povezuje svoje dvije ljubavi – glazbu i terapiju. Trenutno je zaposlena u Centru za autizam u Osijeku gdje usustavljuje i promiče radno mjesto muzikoterapeuta te ostvaruje suradnju s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku na mjestu naslovnog umjetničkog suradnika. Bila je članica triju radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga predmetnih kurikuluma posebnih programa (Ministarstvo znanosti i obrazovanja).
Intenzivno se bavi istraživanjima i održava predavanja na temu muzikoterapije te izlaže na međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima.


Jasenka Horvat, rođena u Osijeku, ima više od dvadeset pet godina iskustva u području muzikoterapije kao terapeutkinja, predavačica i supervizorica. Diplomirala je Muzičku pedagogiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a zvanje magistra muzikoterapije stekla je na prestižnom Nordoff-Robbins/Goldsmiths studiju u Londonu 1997. postavši prvi kvalificirani muzikoterapeut iz Hrvatske.
U svojoj terapeutskoj praksi Jasenka je radila sa širokim spektrom kliničkih populacija, uključujući djecu i odrasle osobe s fizičkim, komunikacijskim, emocionalnim, psihološkim i socijalnim izazovima. Kao edukator predavala je na magistarskom studiju muzikoterapije Nordoff-Robbins/Goldsmiths (London, UK), kao i na University of South Wales (UK). Jasenka je također izvanredna profesorica (gostujuća predavačica) na poslijediplomskom specijalističkom studiju Kreativna terapija, smjer Muzikoterapija, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.
Članica je predavačke grupe Chiron GIM International, kao i mnogobrojnih međunarodnih edukacija iz područja muzikoterapije. Aktivno je uključena u istraživački rad i redovito sudjeluje na međunarodnim stručnim skupovima.
Trenutno živi i radi u Londonu kao HCPC(UK) registrirana muzikoterapeutkinja, GIM (Guided Imagery and Music) terapeutkinja i MIT (Music and Imagery) terapeutkinja. Članica je udruga British Association for Music Therapy (BAMT/UK) i European Association for Music and Imagery (EAMI/EU) te je Fellow pri Association for Music and Imagery (AMI/USA).

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5-7 minuta)

• uvodni dio, predstavljanje

B (7-10 minuta)

• glazbeni doživljaj / samorefleksija

C (25 minuta)

• uvod u muzikoterapiju

D (5 minuta)

• završna misao

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)