ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD 
OŠ. GK. C.1.1. Učenik na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge glazbe.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge glazbe (svečana glazba, glazba za ples i sl.).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Prepoznaje različite uloge glazbe.


SADRŽAJ
Glazbeno-kulturni događaj u autentičnom, prilagođenom i virtualnom okružju.


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ISHODA
Ishod C.1.1. realizira se kroz ishode A i B domene.