ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. TZK. A.1.1. Izvodi prirodne načine gibanja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Izvodi raznovrsne prirodne načine gibanja za ovladavanje prostorom, preprekama, otporom i baratanjem predmetima.
  • Prepoznaje raznovrsne prirodne načine gibanja.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Oponašajući izvodi prirodne načine gibanja, pri čemu gibanja izvodi djelomično pravilno.


SADRŽAJ

Prirodni načini gibanja:

  • hodanja-trčanja, puzanja, kolutanja, valjanja, premetanja, skakanja, padanja
  • poskoci, skokovi, preskoci, naskoci, saskoci, penjanja, spuštanja (silaženja), provlačenja
  • dizanja, nošenja, guranja, vučenja, upiranja, višenja
  • baratanje predmetima raznovrsnih oblika, dimenzija, težina.
  • Motoričke igre s elementima prirodnih načina gibanja.

PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenje, usvajanje i usavršavanje prirodnih načina gibanja.

Učitelj određuje aktivnosti kojima će se ostvariti ishodi prema uvjetima rada, tj. provedbe nastave TZK na otvorenim i zatvorenim sportskim vježbalištima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. TZK. A.1.2.Provodi jednostavne motoričke igre.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Sudjeluje u jednostavnim motoričkim igrama.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Igru provodi prema uputi.


SADRŽAJ

Motoričke igre s elementima hodanja, trčanja, poskoka, skokova, bacanja, hvatanja, penjanja i silaženja, puzanja, valjanja, preskakanja, provlačenja, padova…


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenje, usvajanje i usavršavanje prirodnih načina gibanja.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. TZK. B.1.1. Slijedi upute za svrstavanje u prostoru i prema tjelesnoj visini.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Sudjeluje u praćenju svoje visine i tjelesne mase.
  • Razlikuje tjelesnu visinu od tjelesne mase.
  • Pronalazi svoje mjesto u svrstavanju prema visini (vrsta...).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Uz učiteljevu pomoć pronalazi svoje mjesto u svrstavanju.


SADRŽAJ
praćenje tjelesne visine i tjelesne mase.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • sustavno pratiti morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti
  • izvoditi motoričke igre prilagođene dobi nakon procjene inicijalnog stanja.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. C.1.1.Prati motorička postignuća.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prati i prepoznaje osobna postignuća u svladanim obrazovnim sadržajima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi osnovne strukture usvojenih obrazovnih sadržaja.


SADRŽAJ

obrazovni sadržaji i motoričke igre u skladu s razvojnim obilježjima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

prati sadržaje vježbanja u skladu s razvojnim obilježjima učenika.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.1.1. Primjenjuje postupke za održavanje higijene pri tjelesnim vježbanjem i brine se o opremi za TZK.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Primjenjuje postupke za održavanje higijene pri tjelesnom vježbanju.
  • Brine se o opremi za TZK.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Uz učiteljevo praćenje primjenjuje postupke za održavanje higijene pri tjelesnom vježbanju te donosi odgovarajuću opremu za TZK.


SADRŽAJ

ovisni o uvjetima za provedbu nastave TZK (na otvorenim i u zatvorenim sportskim vježbalištima).


PREPORUKA ZA OSTVRIVANJE ODGOJNO-OBRZAOVNOG ISHODA

Dogovoriti primjerenu opremu za tjelovježbu ovisno o uvjetima rada te objasniti zašto je potrebna odgovarajuća oprema za tjelesno vježbanje.

Poticati pravilnu brigu o čistoći opreme za tjelesno vježbanje te korištenje pribora za osobnu higijenu nakon tjelesnog vježbanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.1.2.Slijedi upute za rad i pravila motoričke igre.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Prihvaća pravila igre.
  • Razmatra prihvatljiva i neprihvatljiva ponašanja u igri.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Pokazuje interes za suradnju sa suigračima u igri.


SADRŽAJ

pravila motoričkih igara.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Provođenje motoričkih igara usmjeriti na stjecanje socijalno-emocionalnih kompetencija učenika.