ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. A.4.1. Učenik zaključuje o organiziranosti i ljudskoga tijela i životnih zajednica.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Istražuje organiziranost biljaka i životinja na primjeru životne zajednice. Razlikuje životne uvjete u životnoj zajednici i povezuje ih s njezinom organiziranošću. Istražuje ljudsko tijelo kao cjelinu i dovodi u vezu zajedničku ulogu pojedinih dijelova tijela (organi i organski sustavi).


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Opisuje organiziranost ljudskoga tijela i životnih zajednica.

DOBRA

  • Objašnjava organiziranost ljudskoga tijela i životnih zajednica.

VRLO DOBRA

  • Analizira organiziranost ljudskoga tijela i životnih zajednica.

IZNIMNA

  • Zaključuje o organiziranosti ljudskoga tijela i životnih zajednica

SADRŽAJ
Objašnjava povezanost staništa i biljnoga i životinjskoga svijeta te organiziranost životnih zajednica s obzirom na životne uvjete koji u njima vladaju. Na prikazu ljudskoga tijela (crtež, model, aplikacija i sl.) objašnjava međusobnu povezanost svih sustava organa. Razumije da je svaki organ važan za djelovanje cijeloga organizma te da je ljudsko tijelo cjelina o kojoj se trebamo brinuti. Vitalni organi skriveni su u unutrašnjosti tijela kako se ne bi mogli lako oštetiti (mozak je skriven u lubanji, srce i pluća u prsnome košu, iza rebara...). Napomena: Učenik imenuje dijelove ljudskog organizma (organe, sustavi organa), služi se pojmovima, ali nije potrebna reprodukcija definicija niti njihovo provjeravanje


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Životnu zajednicu istražuje tijekom izvanučioničke nastave. Promatra stanište (izvanučionička nastava) te proučava biljni i životinjski svijet koji obitava na njemu (šuma, travnjak, rijeka, jezero, more, bara, močvara i sl.).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI
PID. OŠ. A.4.2. Učenik obrazlaže i prikazuje vremenski slijed događaja te organizira svoje vrijeme.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Objašnjava važnost organizacije vremena na vlastitim primjerima. Oblikuje i organizira svoje vrijeme, planira svoje slobodno vrijeme (predviđa potrebno vrijeme za pisanje domaće zadaće i vrijeme za igru).


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Prepoznaje i navodi vremenski slijed događaja i uz pomoć procjenjuje vrijeme potrebno za vlastite aktivnosti.

DOBRA

  • Opisuje vremenski slijed događaja i planira svoje vrijeme i aktivnosti.

VRLO DOBRA

  • Opisuje i prikazuje vremenski slijed događaja te procjenjuje i planira svoje vrijeme i aktivnosti.

IZNIMNA

  • Prikazuje vremenski slijed događaja uočavajući njihovu uzročno-posljedičnu povezanost, organizira svoje vrijeme i vrednuje svoje planiranje.

SADRŽAJ
Učitelj potiče učenika na svrsishodno planiranje i korištenje slobodnoga vremena te na samovrednovanje svoga planiranja i mijenjanja ako se pokaže neučinkovitim. Odabire tehnike organizacije svoga vremena: vremensku crtu, raspored obveza, kalendar, podsjetnik i sl.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Prati i zapisuje aktivnosti tijekom tjedna, uspoređuje trajanje pojedinih aktivnosti (učenje, korištenje računalom, igra, čitanje i sl.), predstavlja ih i prikazuje na različite načine. Koristi se vremenskom crtom ili lentom vremena u planiranju istraživanja, prezentaciji događaja, planiranju projekata, planiranju učenja i slobodnoga vremena i sl.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. A.4.3.Učenik objašnjava organiziranost Republike Hrvatske i njezina nacionalna obilježja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opisuje organiziranost Republike Hrvatske (predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Hrvatski  sabor) i istražuje njezine nacionalne simbole. Čita geografsku kartu Republike Hrvatske s pomoću tumača znakova, pokazuje na njemu reljefne oblike, mjesta, državne granice, navodi susjedne zemlje i sl.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Prepoznaje organiziranost Republike Hrvatske i njezina nacionalna obilježja.

DOBRA

  • Uz pomoć opisuje organiziranost Republike Hrvatske i njezina nacionalna obilježja.

VRLO DOBRA

  • Opisuje organiziranost Republike Hrvatske i njezina nacionalna obilježja.

IZNIMNA

  • Objašnjava organiziranost Republike Hrvatske i njezina nacionalna obilježja.

SADRŽAJ
Na geografskoj karti Republike Hrvatske pokazuje državne granice te imenuje države s kojima Republika Hrvatska graniči (Slovenija, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora). Napomena: Učenik u neposrednome okružju ili čitajući geografsku kartu prepoznaje i razlikuje reljefne oblike: nizine, uzvisine, vode, otok, poluotok, obalu i dr. te pokazuje ih na karti. Nije potrebna reprodukcija i provjeravanje definicije pojma reljef.


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Pronalazi povijesne činjenice i zanimljivosti o državnoj zastavi, grbu, himni i novcu Republike Hrvatske. Prikazuje crtežom nacionalne simbole.