ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.4.1. Oponaša osnovne strukture gibanja raznovrsnih grupacija sportova.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Primjenjuje osnovne strukture gibanja raznovrsnih grupacija sportova.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Oponaša osnovne strukture gibanja raznovrsnih grupacija sportova na početnoj razini.


SADRŽAJ

osnovne strukture gibanja koje odgovaraju raznovrsnim grupacijama sportova (temeljni sportovi, sportske igre, konvencionalno-estetski, borilački sportovi…).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Aktivnosti usmjeriti na osnovne strukture gibanja koje odgovaraju raznovrsnim grupacijama sportova u skladu s uvjetima i formalnim kompetencijama učitelja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.4.2. Prepoznaje i izvodi ritmičke i plesne strukture u jednostavnim koreografijama.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Izvodi ritmičke i plesne strukture u jednostavnim koreografijama.
Sudjeluje u osmišljavanju jednostavne koreografije.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi ritmičke i plesne strukture jednostavnih koreografija na temelju dobivenih uputa.


SADRŽAJ

raznovrsne ritmičke strukture, dječji folklorni plesovi, suvremeni plesovi.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Aktivnosti usmjeriti na usvajanje i usavršavanje osnovne ritmičkih i plesnih struktura.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. B.4.1. Sudjeluje u provjeravanju morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te obilježja pravilnoga tjelesnog držanja.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prepoznaje morfološke značajke, motoričke i funkcionalne sposobnosti i obilježja pravilnoga tjelesnog držanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Usavršava osnovno znanje o provedbi provjeravanja.


SADRŽAJ

provjeravanje morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te obilježja pravilnoga tjelesnog držanja.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODOGJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Aktivnosti usmjeriti na praćenje morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te obilježja pravilnoga tjelesnog držanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. B.4.2. Izvodi primjerene vježbe za razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Izvodi primjerene vježbe za razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, vježbe pokretljivosti zglobova i stabilnosti trupa.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi primjerene vježbe za razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti na temelju uputa.


SADRŽAJ

Jednostavne motoričke vježbe koje utječu na motoričke i funkcionalne sposobnosti.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Vježbe izabrati prema utjecaju na morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. C.4.1. Prati osobna motorička postignuća i njihovo unaprjeđenje.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prati i uspoređuje osobna postignuća.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Djelomično prati motorička postignuća.


SADRŽAJ

Motorički zadaci s ciljem praćenja motoričkih postignuća.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

usvajanje što pravilnijeg izvođenja zadanog motoričkog zadatka u skladu s razvojnim obilježjima učenika.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A. D 4.1.Izvodi naprednije kineziološke motoričke aktivnosti na otvorenom.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Sudjeluje u tjelesnim aktivnostima na otvorenom ovisno o posebnostima zavičaja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi poznate kineziološke motoričke aktivnosti na naprednoj razini.


SADRŽAJ

Tjelesne aktivnosti na otvorenom u skladu s uvjetima i formalnim kompetencijama učitelja.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Usmjeriti se na kineziološku aktivnost na otvorenom s naglaskom na podizanje ekološke svijesti učenika.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.4.2. Izvodi vježbe za aktivaciju sustava za kretanje.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Koristi se vježbama za aktivaciju sustava za kretanje (vježbe aktivacije trupa, uspostave pravilnog obrasca disanja te aktivacije mišića gornjih i donjih udova).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi složenije vježbe za aktivaciju sustava za kretanje na nižoj razini.


SADRŽAJ

Kineziterapijske vježbe za aktivaciju sustava za kretanje (vježbe aktivacije trupa, pravilnog obrasca disanja, zatim mišića gornjih i donjih udova).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Vježbe birati u skladu s razvojnim obilježjima učenika.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.4.3. Priprema i skrbi o sportskom vježbalištu.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Sudjeluje u akcijama uređenja sportskog vježbališta.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Pokazuje odgovornost za održavanje sportskog vježbališta.


SADRŽAJ

uređenje i održavanje otvorenih i zatvorenih sportskih vježbališta.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Organizirati uređenje vježbališta.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.4.4. Primjenjuje pravila raznovrsnih sportova.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Surađuje tijekom igre i primjenjuje pravila iz raznovrsnih grupacija sportova.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Surađuje u igri i primjenjuje pravila iz raznovrsnih grupacija sportova uz manja odstupanja.


SADRŽAJ

suradnja u skupini (fair play, čuvanje i pomaganje, socijalna inkluzija, verbalna i neverbalna komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba, pregovaranje, posredovanje…).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Odgojno-obrazovni ishod usmjeren je na razvoj socijalno-emocionalnih kompetencija učenika.