ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. GK. C.2.1. Učenik na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge glazbe.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA
Na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge glazbe (svečana glazba, glazba za ples i sl.).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Prepoznaje različite uloge glazbe.


SADRŽAJ
glazbeno-kulturni događaj u autentičnom, prilagođenom i virtualnom okružju.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
ishod C.2.1. realizira se kroz ishode A i B domene.