ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. C.3.1. Učenik na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge glazbe.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA
Na osnovu slušanja glazbe i aktivnog muziciranja prepoznaje različite uloge glazbe (svečana glazba, glazba za ples i sl.) te razlikuje pojedine vrste glazbe.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Prepoznaje različite uloge glazbe (svečana glazba, glazba za ples i sl.).
Razlikuje pojedine vrste pjesama (npr. autorska, tradicijska) i vrste glazbe (npr. klasična, popularna).


SADRŽAJ

glazbeno-kulturni događaj u autentičnom, prilagođenom i virtualnom okružju.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ishod C.3.1. realizira se kroz ishode A i B domene.