ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.3.1. Usavršava prirodne načine gibanja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Izvodi prilagođene prirodne načine gibanja temeljnih struktura.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi prirodne načine gibanja uz mala odstupanja od standardne izvedbe motoričkog zadatka.


SADRŽAJ

Prirodni načini gibanja u skladu s razvojnim obilježjima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Sadržaje odrediti u skladu s razvojnim obilježjima učenika i uvjetima rada.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.3.2. Igra i razlikuje elementarne igre prema složenosti.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Razlikuje vrste elementarnih igara prema složenosti.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Sudjeluje u elementarnim igrama.


SADRŽAJ

Elementarne igre.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Koristiti raznolike elementarne igre.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.3.3.Izvodi ritmičke i plesne strukture.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prepoznaje i izvodi ritmičke i plesne strukture.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi jednostavne ritmičke i plesne strukture povezujući naučene elemente u cjelinu.


SADRŽAJ

narodni plesovi zavičajnog područja, dječji plesovi, ritmičke strukture.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Aktivnost usmjeriti na usvajanje temeljne jednostavne strukture plesa i jednostavne koreografije.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. B.3.1. Sudjeluje u provjeravanju morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te procjeni pravilnoga tjelesnog držanja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prepoznaje morfološke značajke, motoričke i funkcionalne sposobnosti te važnost pravilnoga tjelesnog držanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Usvaja osnovno znanje o provedbi provjeravanja.


SADRŽAJ

provjeravanje morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika te procjene pravilnoga tjelesnog držanja u skladu s razvojnim obilježjima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Aktivnosti usmjeriti na praćenje morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i obilježja pravilnoga tjelesnog držanja u skladu s razvojnim obilježjima učenika.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. C.3.1. Prati osobna motorička postignuća.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prati i uspoređuje osobna postignuća u svladanim obrazovnim sadržajima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi raznovrsne strukture usvojenih obrazovnih sadržaja i djelomično prati postignuća u njima.


SADRŽAJ

Motorički zadaci s ciljem praćenja motoričkih postignuća.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO”OBRAZOVNOG ISHODA

usvajanje što pravilnijeg izvođenja zadanoga motoričkog zadatka.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. TZK. D.3.1. Koristi osnovne kineziološke aktivnosti na otvorenim vježbalištima.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Sudjeluje u tjelesnim aktivnostima na otvorenom ovisno o posebnostima zavičaja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi osnovne kineziološke aktivnosti na početnoj razini.


SADRŽAJ

Tjelesna aktivnost u prirodi:

pješačke ture, orijentacijsko hodanje i trčanje, trčanje, tradicijske igre, aktivnosti u vodi, igre na snijegu...


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Aktivnosti usmjeriti na kineziološke aktivnosti na otvorenom s naglaskom na podizanju ekološke svijesti učenika.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.3.2. Izvodi raznovrsne vježbe u svrhu poboljšanja sustava za kretanje.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Usavršava jednostavne vježbe za poboljšanje sustava za kretanje.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi vježbe za poboljšanje sustava za kretanje.


SADRŽAJ

Jednostavne vježbe za poboljšanje sustava za kretanje.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Vježbe birati prema utjecaju na sustav za kretanje.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.3.3.Surađuje sa suigračima i poštuje pravila igre.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Surađuje tijekom igre i prihvaća pravila igre.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Surađuje u igri i slijedi ih uz manja odstupanja.


SADRŽAJ

elementarne igre.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Poticati na suradnju i pridržavanje pravila tijekom igre.