ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. A.4.1. Učenik poznaje određeni broj skladbi.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA
Poznaje određeni broj kraćih skladbi (cjelovite skladbe, stavci ili ulomci) različitih vrsta glazbe (klasična, tradicijska, popularna, jazz, filmska glazba).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA
Poznaje 3 -10 skladbi.


SADRŽAJ
cjelovite skladbe, stavci ili ulomci klasične, tradicijske, popularne, jazz i filmske glazbe.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE OSGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

  • učenik poznaje 3 – 10 skladbi
  • poželjno je upoznavanje skladbe provesti pomoću audio i/ili videozapisa dviju ili više izvedbi iste skladbe
  • za realizaciju ishoda A.4.1. kod kraćih skladbi obvezno je cjelovito slušanje, a preporuča se i višekratno slušanje
  • višekratnim slušanjem učitelj će poticati učenika na zapamćivanje skladbe (dijela ili cjelovite skladbe), imena skladatelja i naziva skladbe
  • učitelj će tijekom godine na različite načine pratiti ostvarenje ishoda (preporučuju se formativni oblici praćenja)
  • učitelj će ustrajnim i kontinuiranim radom poticati učenike na što višu razinu poznavanja glazbenih djela
  • poželjno je da učenik s učiteljem posjeti najmanje jedan glazbeno-kulturni događaj
  • učitelj samostalno odabire glazbena djela za slušanje primjerena dobi učenika.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. GK. A.4.2Učenik temeljem slušanja razlikuje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice, osnovne skupine glazbala i pjevačkih glasova te boje muških i ženskih pjevačkih glasova.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Temeljem slušanja razlikuje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice: metar/dobe, tempo/puls, visina tona, melodija, dinamika, boja/izvođači, oblik.
  • Razlikuje osnovne skupine glazbala (glazbala s tipkama, glazbala sa žicama, puhačka glazbala i udaraljke).
  • Razlikuje osnovne skupine pjevačkih glasova (dječji, ženski, muški) i boje pjevačkih glasova (duboki, srednje visoki i visoki muški i ženski glas).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Razlikuje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice, osnovne skupine glazbala i pjevačkih glasova te boje muških i ženskih pjevačkih glasova.


SADRŽAJ

cjelovite skladbe, stavci ili ulomci klasične, tradicijske, popularne, jazz i filmske glazbe primjerene dobi i sposobnostima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • učenik pljeskanjem ili koračanjem tijekom slušanja označava metar/dobe te prepoznaje dvodobnost i trodobnost
  • učenik prepoznaje pojedine glazbeno-izražajne sastavnice (uz pomoć učitelja / uz poticaj učitelja / samostalno), s naglaskom na kontrastna obilježja:
  • tempo – brzo, umjereno, polagano; postupno ubrzavanje, postupno usporavanje
  • visina tona – visoko, srednje, duboko
  • melodija – uzlazna, silazna, pjevna, postupna, skokovita
  • dinamika – glasno, srednje glasno, srednje tiho, tiho; postupno glasnije, postupno tiše
  • boja/izvođači – jedan, više (uz prepoznavanje pojedinih glazbala/skupina glazbala i pjevačkih glasova / boje pjevačkih glasova (duboki, srednje visoki i visoki muški i ženski glas)
  • oblik – uočavanje dijelova koji isto i različito zvuče.
  • Napomena: učenici će postupno upoznavati talijanske oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.