ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. C.2.1. Učenik sluša/čita medijski tekst oblikovan u skladu s početnim opismenjavanjem i izdvaja važne podatke.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • prepoznaje važne podatke u kratkom tekstu
  • izdvaja iz teksta jedan ili više podataka prema zadanim uputama
  • prepričava sadržaj teksta

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

prema smjernicama pronalazi podatke u elektroničkome tekstu oblikovanome u skladu s početnim opismenjavanjem.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. C.2.2. Učenik razlikuje medijske sadržaje primjerene dobi i interesu.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Izdvaja primjerene medijske sadržaje i razgovara o njima izražavajući vlastito mišljenje
  • gleda i sluša animirane filmove, dokumentarne i igrane filmove za djecu – prati (gleda, sluša, doživljava) televizijske i radijske emisije za djecu obrazovnoga i dječjeg programa
  • samostalno čita kraće tekstove u književnim i zabavno-poučnim časopisima za djecu
  • prepoznaje obrazovne i interaktivne digitalne medije primjerene dobi i služi se njima

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

razlikuje medijske sadržaje primjerene dobi i interesu s kojima se susreće u svakodnevnome životu.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. C.2.3. Učenik posjećuje kulturne događaje primjerene dobi i iskazuje svoje mišljenje.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • posjećuje kulturne događaje
  • razgovara s ostalim učenicima nakon kulturnoga događaja
  • izdvaja što mu se sviđa ili ne sviđa u vezi s kulturnim događajem
  • iskazuje svoj doživljaj nakon kulturnog događaja crtežom, slikom, govorom ili kraćim pisanim rečenicama

SADRŽAJ

kulturni sadržaji: kazališne predstave za djecu, posjet knjižnicama i odjelima većih knjižnica (zvučne knjige), likovne izložbe,      izložbe u muzejima primjerene dobi i interesima učenika, susreti s književnicima i ilustratorima u školi ili narodnim knjižnicama,  dječji književni, filmski, obrazovni, tradicijski festivali, kulturni projekti namijenjeni djeci.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA 

Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice.