ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD 

MAT. OŠ. C.1.1.Izdvaja i imenuje geometrijska tijela i likove i povezuje ih s oblicima objekata u okružju. 

RAZRADA ODGOJNO OBRAZOVNOG ISHODA

  • Imenuje i opisuje kuglu, valjak, kocku, kvadar, piramidu i stožac. Imenuje ravne i zakrivljene plohe.
  • Ravne plohe geometrijskih tijela imenuje kao geometrijske likove: kvadrat, pravokutnik, trokut i krug. Imenuje i opisuje kvadrat, pravokutnik, krug i trokut.
  • Korelacija s međupredmetnom temom Zdravlje.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR"  NA KRAJU RAZREDA 
Izdvaja i imenuje geometrijska tijela i likove predstavljene objektima iz neposredne okoline i didaktičkim modelima.


SADRŽAJ
Geometrijska tijela (kugla, valjak, kocka, kvadar, piramida, stožac) i likovi (trokut, kvadrat, pravokutnik, krug). Ravne i zakrivljene plohe.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Učenje geometrije počinje upoznavanjem geometrijskih tijela jer su učenicima trodimenzionalni prostor i oblici u njemu bliski. Važno je napomenuti da upoznavanje geometrijskih tijela započinje na konkretnim modelima, a ne na crtežima, slikama, ilustracijama. Učenici tijela uzimaju u ruke, okreću ih, razgledavaju i imenuju. Iz skupa modela izdvajaju kugle ili kocke. Povezuju predmete iz okoline s geometrijskim tijelima, odnosno izdvajaju oblik predmeta (ormar, krov, lopta i slično). Tek kad su tijela zorno upoznata, prelazi se na njihove ilustracije. U prikazivanju tijela važno je paziti da ona budu prikazana u različitim položajima (ne uvijek usporedno s rubom papira). Geometrijske likove učenici upoznaju kao ravne plohe geometrijskih tijela. Tako se stvara jasna poveznica među geometrijskim objektima. Važno je naglasiti da u početku likove treba bojiti ili izrađivati i rezati iz kolažnoga papira kako bi učenik doživio cijeli lik, a ne samo njegove stranice. S učenicima je potrebno provoditi niz aktivnosti koje uključuju slaganja i razlaganja modela geometrijskih oblika te slaganja različitih slagalica geometrijskim oblicima, poput tangrama. Pritom bi slagalice najprije slagali prema zadanome predlošku, a potom bi smislene likove kreirali sami prema zadanim kriterijima.

Primjer:

Složi lik mačke. Pri slaganju upotrijebi 1 krug, 2 trokuta, 2 pravokutnika i 4 kvadrata. Takvim aktivnostima, učenici samostalno uočavaju odnose veličina i oblika dijelova spomenutih slagalica te im se na taj način postupno može prikazati i objasniti pojam cjeline (cijeloga) i polovine. Takvim primjerima ostvaruju se poveznice s ishodima B.1.2. i E.1.1. te se postižu dobri temelji za učenje nastavnih sadržaja viših razina (množenje, dijeljenje, statistički prikazi i slično). Učenici skiciraju/crtaju likove i predmete oblika geometrijskih tijela.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD 
MAT. OŠ. C.1.2. Crta i razlikuje ravne i zakrivljene crte.

RAZRADA ODGOJNO OBRAZOVNOG ISHODA 

  • Razlikuje i crta ravne i zakrivljene crte. Koristi se ravnalom.
  • Prošireni sadržaji:
  • Razlikuje i crta otvorene, zatvorene i izlomljene crte.
  • Korelacija s Likovnom kulturom.

ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR"  NA KRAJU RAZREDA 
Crta zakrivljene i ravne crte te se koristi ravnalom pri crtanju ravnih crta.


SADRŽAJ
Ravne i zakrivljene crte.
Prošireni sadržaj: Otvorene, zatvorene i izlomljene crte.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Nakon što su učenici naučili prepoznati ravnu i zakrivljenu crtu, mogu ih povezati s bridovima geometrijskih tijela, odnosno stranicama geometrijskih likova. Pri služenju ravnalom treba imati strpljenja jer riječ je o početnoj motoričkoj vještini koja traži dosta uvježbavanja.


ODGOJNO OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. C.1.3.Prepoznaje i ističe točke.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA 

  • Prepoznaje istaknute točke i označava ih velikim tiskanim slovima.
  • Određuje vrhove geometrijskih tijela i likova kao točke.
  • Crta (ističe) točke.
  • Korelacija s Likovnom kulturom i Tjelesnom i zdravstvenom kulturom.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA 

Označava i imenuje točke na ilustracijama geometrijskih tijela i likova.


SADRŽAJ

Točka. Točka kao sjecište crta.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prepoznati točku kao vrh na geometrijskim tijelima i likovima, odrediti točku kao sjecište crta, uočiti da se točka može istaknuti na bilo kojemu mjestu u prostoru te da točaka prema tome ima mnogo. Točku istaknuti točkom ili križićem u 1. i 2. razredu, a u 3. razredu inzistirati na njezinu isticanju samo točkom.