ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.2.1. Učenik objašnjava važnost odgovornoga odnosa čovjeka prema sebi i prirodi.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opisuje važnost tjelesne aktivnosti, prehrane i odmora za razvoj svoga tijela i zdravlje. Brine se za očuvanje osobnoga zdravlja. Uvažava vremensko ograničenje rada s digitalnom tehnologijom. Brine se za okružje u kojemu živi i boravi. Razdvaja otpad i smeće, razvrstava otpad. Prepoznaje zvučno i svjetlosno onečišćenje okoliša.


RAZINE ISHODA

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Opisuje i daje primjer očuvanja osobnoga zdravlja i okružja u kojemu živi i boravi.

DOBRA

  • Opisuje i daje primjer očuvanja osobnoga zdravlja i okružja u kojemu živi i boravi te uz pomoć predviđa posljedice nebrige.

VRLO DOBRA

  • Opisuje i daje primjer očuvanja osobnoga zdravlja i okružja u kojemu živi i boravi te predviđa posljedice nebrige

IZNIMNA

  • Objašnjava i daje primjer važnosti očuvanja osobnoga zdravlja i očuvanja prirode te predviđa posljedice nebrige.

SADRŽAJ
Na primjerima učenik uočava važnost očuvanja osobnoga zdravlja: osobna čistoća, pravilna prehrana, tjelesna aktivnost, pravilno držanje tijela, odijevanje u skladu s vremenskim uvjetima, redovita kontrola liječnika i stomatologa, zaštita od sunca. Na primjerima uočava važnost brige za okružje: održavanje čistoće učionice i prostora kojim se koristi, školskoga okoliša, briga za kućne ljubimce i kućne biljke, briga o očuvanju i zaštiti voda zavičaja i sl. Učenik ponovno rabi otpad. Prepoznaje štetno djelovanje buke na osobno zdravlje i zdravlje drugih. Osvijestiti štetnost lasera za vid.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Učenici mogu samostalno reciklirati papir i od njega izrađivati različite predmete (ukrase). Izraditi školsko kompostište - ovisno o uvjetima škole. Mogu se koristiti različitim aplikacijama na mobitelima i računalima npr. za mjerenje buke u razredu. Svjetlosno onečišćenje suvišno je rasipanje umjetne svjetlosti. Pritom se nepotrebno troši energija i negativno utječe na  žive organizme.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.2.2. Učenik zaključuje o promjenama u prirodi koje se događaju tijekom godišnjih doba.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Prepoznaje promjene u prirodi unutar godišnjega doba: uspoređuje duljinu dana i noći, početak i kraj određenoga godišnjeg doba, promjene u životu biljaka i životinja i rad ljudi. Prati promjene i bilježi ih u kalendar prirode.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć opisuje i prikazuje živa bića i njihove promjene povezane s godišnjim dobima.

DOBRA

  • Opisuje i prikazuje živa bića i njihove promjene povezane s godišnjim dobima.

VRLO DOBRA

  • Uspoređuje i prikazuje živa bića te predviđa njihove promjene povezane s godišnjim dobima.

IZNIMNA

  • Zaključuje o utjecaju godišnjih doba na živa bića, predviđa i povezuje njihove promjene s promjenama vremenskih uvjeta.

SADRŽAJ
Prati promjene u prirodi tijekom godišnjih doba (izvanučionička nastava), vodi dnevnik promatranja, povezuje uočene promjene u biljnome i životinjskome svijetu s promjenom uvjeta


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Može se odabrati nekoliko stabala u školskome okolišu koja se prate tijekom cijele godine uz bilježenje promjena. Moguće je posijati sjeme i/ili posaditi sadnicu biljke te pratiti njezin rast i promjene. Napomena: Učenik uz učiteljevu pomoć oblikuje postojeće sadržaje i ideje služeći se IKT-om (e-čestitka, digitalni kolaž godišnjih doba i sl.), ovisno o uvjetima i interesima.


ODGOJNO OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.2.3. Učenik uspoređuje, predviđa promjene i odnose te prikazuje promjene u vremenu.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Snalazi se u vremenu. Uspoređuje nedavnu prošlost i sadašnjost i predviđa buduće događaje te promjene i odnose u budućnosti. Povezuje događaje i promjene u vremenu prikazujući ih na vremenskoj crti ili lenti vremena, crtežom, grafičkim prikazom i sl., uz upotrebu IKT-a ovisno o uvjetima.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Uz pomoć opisuje promjene i odnose tijekom prošlosti i sadašnjosti te prikazuje promjene u vremenu.

DOBRA

  • Opisuje promjene i odnose tijekom prošlosti i sadašnjosti,  predviđa ih u budućnosti te prikazuje promjene u vremenu.

VRLO DOBRA

  • Objašnjava promjene i odnose tijekom prošlosti i sadašnjosti, predviđa ih u budućnosti te prikazuje promjene u vremenu.

IZNIMNA

  • Uspoređuje promjene i odnose tijekom prošlosti i sadašnjosti, predviđa ih u budućnosti te prikazuje promjene u vremenu.

SADRŽAJ
Istražuje i prikuplja informacije o prošlosti, uspoređuje život nekad i danas, djetinjstvo svojih predaka, prometna sredstva, igračke, stanovanje, odjeću nekoć i danas i sl. Predviđa promjene u budućnosti, npr. izgled igračaka, prometnih sredstava, odjeće, djetinjstva i sl.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Prikupljene informacije (događaji i promjene) mogu se prikazati na vremenskoj crti ili lenti vremena, crtežom, grafičkim prikazom i sl., ali i uz upotrebu IKT-a ovisno o uvjetima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. B.2.4. Učenik se snalazi u prostoru, izrađuje, analizira i provjerava skicu kretanja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Snalazi se u neposrednome okružju prema objektima i dijelovima prirode. Opisuje objekte i dijelove prirode prema kojima se snalazi u prostoru. Prikazuje objekte i dijelove prirode u međusobnome odnosu (crtežom ili plakatom ili u pješčaniku i dr.). Izrađuje i provjerava skicu kretanja.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Opisuje i uz pomoć prikazuje objekte i dijelove prirode prema kojima se snalazi u prostoru izrađujući skicu kretanja.

DOBRA

  • Opisuje i prikazuje objekte i dijelove prirode prema kojima se snalazi u prostoru izrađujući skicu kretanja.

VRLO DOBRA

  • Opisuje i prikazuje objekte i dijelove prirode prema kojima se snalazi u prostoru i stavlja ih u međusobni odnos izrađujući i analizirajući skicu kretanja.

IZNIMNA

  • Izrađuje i provjerava skicu kretanja, analizira i provjerava međusobni odnos prikazanih objekata i dijelova prirode prema kojima se snalazi u prostoru.

SADRŽAJ
Ishod se ostvaruje u izvanučioničkoj nastavi nakon čega učenik prikazuje na različite načine (crtežom, plakatom, u pješčaniku, upotrebljavajući IKT, piktograme ili dr.) međuodnose objekata i dijelova prirode prema kojima se snalazi u prostoru. IKT – D 1.3.Skica kretanja je grafički prikaz kretanja učenika dijelom svoga mjesta ili u neposrednome okružju (crtanje ulica, ustanova, spomenika, dijelova prirode, prikaz puta od kuće do škole i sl.).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Izrađenu skicu kretanja uspoređuje sa skicom drugih učenika. Učenici potom ponovno izlaze iz učionice te se koristeći skicom, provjeravaju njezinu točnost.