ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT OŠ B.2.1. Prepoznaje uzorak i kreira niz objašnjavajući pravilnost nizanja.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Uočava pravilnosti nizanja brojeva, objekata, aktivnosti i pojava. Određuje višekratnike kao brojevni niz.
  • Kreira nizove.
  • Objašnjava kriterije nizanja.
  • Korelacija s Likovnom kulturom i Prirodom i društvom.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA 

Jednostavnim riječima opisuje kriterije nizanja i nastavlja niz.


SADRŽAJ

Nizovi. Brojevni nizovi.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenici mogu uočiti brojne pojave iz okružja u kojima uočavaju pravilnosti nizanja (dan – noć, godišnja doba, mjeseci u godini, prozori na školskoj zgradi i slično). Posebno su zanimljivi nizovi brojeva (niz prirodnih brojeva, višekratnici). Potrebno je poticati učenike da te uočene pravilnosti nizanja opisuju matematičkim jezikom.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT OŠ

B.2.2. Određuje vrijednost nepoznatoga člana jednakosti.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVOG ISHODA

  • Određuje vrijednost nepoznatoga člana u jednakosti i dobiveno rješenje provjerava.
  • Primjenjuje svojstva računskih operacija.
  • Primjenjuje veze među računskim operacijama.
  • Prošireni sadržaji:
  • Rabi slovo kao oznaku za broj.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA 

Određuje vrijednost nepoznatoga člana u računskome izrazu uz manju nesigurnost.


SADRŽAJ

Određivanje vrijednosti nepoznatoga člana jednakosti.

Prošireni sadržaj: Slovo kao oznaka za broj.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Poželjno je nepoznati član zapisati djeci bliskim znakom (ne nužno i ne odmah slovom, to neka bude mogućnost s učenicima iznimno visokih sposobnosti). U zadatcima s nepoznatim članom učenici mogu do rješenja doći i odbrojavanjem (pri zbrajanju i oduzimanju) ili prisjećanjem (pri množenju i dijeljenju). Učenike potičemo na pronalaženje i provjeru rješenja suprotnom računskom operacijom.

Primjer 1.
25 +  = 50 rješava se vezom zbrajanja i oduzimanja  = 50 – 25, 25 + 25 = 50

Primjer 2.
 + 35 = 100 rješava se vezom zbrajanja i oduzimanja  = 100 – 35, 35 + 65 = 100

Primjer 3.

Primjer 4.

Primjer 5.
Ivan ima 30 godina. Njegov tata ima 65 godina. Koliko je Ivanov tata stariji od njega? Ili: Koliko je godina imao Ivanov tata kad se Ivan rodio?

40 +? = 65 rješava se vezom zbrajanja i oduzimanja 65 – 40 =?