ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT OŠ D.2.1. Služi se jedinicama za novac.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Prepoznaje hrvatske novčanice i kovanice.
  • Poznaje odnos veće i manje novčane jedinice.
  • Služi se jedinicama za novac i znakovima njegovih jediničnih vrijednosti.
  • Računa s jedinicama za novac (u skupu brojeva do 100).
  • Korelacija s Hrvatskim jezikom, Prirodom i društvom, Satom razrednika, međupredmetnim temama Poduzetništvo i Građanski odgoj i obrazovanje.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU GODINE

Uspoređuje određene iznose novca prikazujući ih različitim jedinicama i modelima novca.


SADRŽAJ

Jedinice za novac. Hrvatske novčanice i kovanice. Uspoređivanje jedinica za novac. Računanje s jedinicama za novac (u skupu brojeva do 100).


PREPORUKA ZA OSTVARENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenici će upotpuniti spoznaje o hrvatskim novčanicama i kovanicama stečenima u prvome razredu te primijeniti računanje (u skupu brojeva do 100) s vrijednostima novca u primjerima iz neposredne stvarnosti. U razredu je dobro služiti se modelima novca kako bi učenici razvili vještinu služenja njime.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT OŠ D.2.2. Procjenjuje, mjeri i crta dužine zadane duljine.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Mjeri nestandardnim mjernim jedinicama (na primjer korakom, laktom, pedljem, palcem).
  • Poznaje jedinične dužine za mjerenje dužine i njihov međusobni odnos (metar i centimetar).
  • Imenuje i crta dužinu zadane duljine.
  • Mjeri dužinu pripadajućim mjernim instrumentom i zadanom mjernom jediničnom dužinom.
  • Zapisuje duljinu dužine mjernim brojem i znakom mjerne jedinice. Duljinu dužine zapisuje matematičkim simbolima.
  • Procjenjuje duljinu dužine i najkraće udaljenosti objekata u metrima.
  • Računa s jedinicama za mjerenje dužine (u skupu brojeva do 100).
  • Korelacija s Hrvatskim jezikom, Prirodom i društvom i Tjelesnom i zdravstvenom kulturom.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU GODINE

Procjenjuje duljinu dužine te mjeri dužine i crta dužine zadane duljine.


SADRŽAJ

Procjena i mjerenje duljine dužine. Računanje s jedinicama za mjerenje dužine (u skupu brojeva do 100).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ovaj se ishod ostvaruje u različitim predmetima u kojima pratimo neke pojave i prikupljamo podatke. Učenici će unutar razrednih istraživanja o neposrednoj okolini (npr. broj električnih i plinskih kućanskih uređaja, zanimanja roditelja, dostignuća na satu tjelesne i zdravstvene kulture, broj sunčanih/kišnih dana u nekome mjesecu…) bilježiti i razvrstavati podatke te ih prikazivati neformalnim načinima (skupovi, crteži), jednostavnim tablicama ili piktogramima. Kako bi se učenici osamostalili i osjećali sigurnost i zadovoljstvo u onome što rade, prvo trebaju zajednički, potom u skupinama, a tek na kraju samostalno tumačiti podatke iz jednostavnih tablica i piktograma. Učenici ne crtaju tablice, nego dobivaju gotove tablice u kojima prikazuju podatke.