ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. C.1.1. Učenik zaključuje o sebi, svojoj ulozi u zajednici i uviđa vrijednosti sebe i drugih.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Prepoznaje svoju posebnost i vrijednosti kao i posebnost i vrijednosti drugih osoba i zajednica kojima pripada. Otkriva svoju ulogu u zajednici i povezanost s ostalim članovima s kojima je povezan događajima, interesima, vrijednostima. Zaključuje o svome ponašanju, odnosu i postupcima prema drugima i promišlja o utjecaju tih postupaka na druge. Zaključuje o utjecaju pojedinca i zajednice na njegovu osobnost i ponašanje. Sudjeluje u obilježavanju događaja, praznika, blagdana.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Prepoznaje svoju ulogu i posebnost, kao i ulogu i posebnost drugih i zajednice kojoj pripada.

DOBRA

  • Opisuje svoju ulogu i posebnost, kao i ulogu i posebnost drugih i zajednice kojoj pripada.

VRLO DOBRA

  • Objašnjava svoju ulogu i posebnost, ulogu i posebnost drugih i zajednice te interese i vrijednosti zajednice kojoj pripada i pridonosi.

IZNIMNA

  • Zaključuje o svojoj ulozi i posebnosti, ulozi i posebnosti drugih i zajednice te interesima i vrijednostima zajednice kojoj pripada i pridonosi.

SADRŽAJ
Odgovara na pitanja Tko sam ja? Po čemu sam poseban? Što me razlikuje od drugih? Napomena: Zajednica u prvome razredu podrazumijeva obitelj, razrednu zajednicu, školu i interesne skupine. Organizirati obilježavanje državnih praznika, blagdana, značajnih dana i događaja.


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNIH ISHODA
Izrađuje osobnu iskaznicu: moje vrline, moji nedostatci, moje posebnosti. Izvodi male dramatizacije (strip-junaci, likovi iz bajke i sl.).Preporučiti roditeljima da svomu djetetu napišu po čemu je ono posebno i po čemu je jedinstven član svoje obitelji te zašto su ponosni jer su njegovi roditelji.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. C.1.2. Učenik uspoređuje ulogu i utjecaj prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednicu te preuzima odgovornost za svoje postupke.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Upoznaje prava djece i razgovara o njima. Primjenjuje pravila, obavlja dužnosti te poznaje posljedice za njihovo nepoštivanje u razrednoj zajednici i školi. Obavlja dužnosti i pomaže u obitelji te preuzima odgovornost; Prepoznaje svoju posebnost i vrijednost kao i posebnosti i vrijednosti drugih osoba i zajednica kojima pripada te uočava važnost različitosti i ravnopravnosti. Otkriva svoju ulogu u zajednici, povezanost s ostalim članovima s kojima je povezan događajima, interesima, vrijednostima. Ponaša se u skladu s pravima djece i razgovara o njima. Uvažava različitosti u svome okružju. Predlaže načine rješavanja problema. Koristi se, svjesno i odgovorno, telefonskim brojem 112. Ponaša se odgovorno u domu, školi, javnim mjestima, prometu, prema svome zdravlju i okolišu. Koristi se, odgovorno i sigurno, IKT-om uz učiteljevu pomoć (sigurnost, zaštita, komunikacija).


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

  • Prepoznaje ulogu i utjecaj različitih prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednicu, opisuje posljedice nepoštivanja te preuzima odgovornost za svoje postupke.

DOBRA

  • Opisuje utjecaj različitih prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednicu, opisuje posljedice nepoštivanja te preuzima odgovornost za svoje postupke

VRLO DOBRA

  • Objašnjava ulogu i utjecaj različitih prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednicu, opisuje posljedice nepoštivanja te preuzima odgovornost za svoje postupke.

IZNIMNA

  • Uspoređuje ulogu i utjecaj različitih prava, pravila i dužnosti na pojedinca i zajednice te opisuje posljedice nepoštivanja, predlaže rješenja te preuzima odgovornost za svoje postupke.

SADRŽAJ
Učenici dogovaraju pravila i dužnosti u razrednome okružju. Prepoznaje piktograme s kojima se češće susreće u svakodnevnome životu i sam ih izrađuje (sigurnost u domu, razredna pravila, zaštita okoliša).Upoznaje osnovna pravila primjernoga ponašanja na internetu; IKT – B. 1.3. Prikazuje određene životne situacije kad je potrebno koristiti se telefonskim brojem 112 (simulacija ugrožavajuće situacije).


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Sudjeluje u radionicama i projektima. Igrom uloga upoznaje moguća rješenja nesporazuma i problema u razredu. Sudjeluje u rješavanju nesporazuma i problema u razredu.