ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
PID. OŠ. D.1.1. Učenik objašnjava na temelju vlastitih iskustava važnost energije u svakodnevnome životu i opasnosti s kojima se može susresti pri korištenju te navodi mjere opreza.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Opisuje uređaje iz svakodnevnoga života i njihovu svrhu. Prepoznaje i opisuje opasnosti koje se mogu javiti pri uporabi uređaja. Razvija naviku isključivanja uređaja kad se ne koristi njime, brine se o čišćenju i čuvanju svojih uređaja te je svjestan štetnosti dugotrajne i nepravilne upotrebe tehnologije.


RAZINE USVOJENOSTI

ZADOVOLJAVAJUĆA

    • Imenuje i uz pomoć opisuje uređaje, navodi čemu služe, opaža što ih pokreće te opisuje sigurnu uporabu i postupke u slučaju opasnosti.

DOBRA

    • Opisuje na temelju vlastitih iskustava važnost energije u svakodnevnome životu, navodi uređaje ili predmete kojima se koristi, opaža što ih pokreće te opisuje sigurnu uporabu i postupke u slučaju opasnosti.

VRLO DOBRA

    • Uz pomoć objašnjava važnost energije u svakodnevnome životu i opisuje sigurnu uporabu i postupke u slučaju opasnosti.

IZNIMNA

    • Objašnjava na temelju vlastitih iskustava važnost energije u svakodnevnome životu, sigurnu uporabu i postupke u slučaju opasnosti.

SADRŽAJ
Opisuje i razvrstava uređaje s kojima se susreće u svakodnevnome životu (računalo, kućanski aparati, mobitel, igračke i sl.) prema sličnostima i razlikama i prepoznaje one kojima je za rad potrebna električna energija (npr. upotreba IKT-a, obrazovnih računalnih igara).


PREPORUKE ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA
Prema mogućnostima pokazuje uporabu uređaja iz svakodnevnoga života te postupke u slučaju opasnosti.