ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. C.3.1. Učenik pronalazi podatke koristeći se različitim izvorima primjerenima dobi učenika.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • prepoznaje različite izvore informacija: digitalni udžbenici, tekstovi u zabavno-obrazovnim časopisima i knjigama za djecu te na obrazovnim mrežnim stranicama
  • pronalazi i kombinira podatke iz različitih izvora primjerenih dobi
  • izdvaja važne podatke iz teksta i razvrstava ih prema uputi, te prenosi tekst u druge oblike ili medije

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

prima poruku iz različitih medija, uključuje nove informacije i izdvaja važne podatke te ih oblikuje u novi medijski sadržaj.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. C.3.2. Učenik razlikuje tiskane publikacije primjerene dobi i interesima.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • razlikuje knjige, udžbenike, časopise, plakate, strip, brošure, reklamne letke
  • samostalno i redovito čita tekstove u književnim i zabavno-obrazovnim časopisima za djecu i iskazuje mišljenje o njima
  • čita stripove i razlikuje ih od ostalih tiskanih medijskih tekstova
  • stvara kroz igru vlastite uratke potaknute određenim medijskim sadržajem

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

nabraja tiskane medije i razlikuje sadržaje u njima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. HJ. C.3.3. Učenik razlikuje kulturne događaje koje posjećuje i iskazuje svoje mišljenje o njima.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • posjećuje kulturne događaje i sudjeluje u njima
  • iskazuje svoje mišljenje o kulturnome događaju (atmosferi, raspoloženju)
  • razgovara s ostalim učenicima nakon kulturnoga događaja
  • izdvaja što mu se sviđa ili ne sviđa u vezi s kulturnim događajem
  • izražava svoj doživljaj kulturnoga događaja crtežom, slikom, govorom ili kratkim tekstom

SADRŽAJ

kulturni sadržaji: kazališne predstave za djecu, likovne izložbe, izložbe u muzejima primjerene uzrastu i interesima učenika, susreti s književnicima i ilustratorima u školi ili narodnim (gradskim, mjesnim) knjižnicama, dječji književni, filmski, obrazovni, tradicijski festivali, kulturni projekti namijenjeni djeci, hrvatska kulturna i prirodna baština na svjetskoj razini (spomenici pod zaštitom UNESCO-a i nematerijalna svjetska baština u Hrvatskoj – narodni običaji i uratci).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ishodom se potiče osobni razvoj te aktivno uključivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice.