ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.3.1. Usavršava prirodne načine gibanja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Izvodi prilagođene prirodne načine gibanja temeljnih struktura.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi prirodne načine gibanja uz mala odstupanja od standardne izvedbe motoričkog zadatka.


SADRŽAJ

Prirodni načini gibanja u skladu s razvojnim obilježjima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Sadržaje odrediti u skladu s razvojnim obilježjima učenika i uvjetima rada.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.3.2. Igra i razlikuje elementarne igre prema složenosti.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Razlikuje vrste elementarnih igara prema složenosti.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Sudjeluje u elementarnim igrama.


SADRŽAJ

Elementarne igre.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Koristiti raznolike elementarne igre.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.3.3.Izvodi ritmičke i plesne strukture.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prepoznaje i izvodi ritmičke i plesne strukture.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi jednostavne ritmičke i plesne strukture povezujući naučene elemente u cjelinu.


SADRŽAJ

narodni plesovi zavičajnog područja, dječji plesovi, ritmičke strukture.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Aktivnost usmjeriti na usvajanje temeljne jednostavne strukture plesa i jednostavne koreografije.