ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. C.3.1. Prati osobna motorička postignuća.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prati i uspoređuje osobna postignuća u svladanim obrazovnim sadržajima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi raznovrsne strukture usvojenih obrazovnih sadržaja i djelomično prati postignuća u njima.


SADRŽAJ

Motorički zadaci s ciljem praćenja motoričkih postignuća.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO”OBRAZOVNOG ISHODA

usvajanje što pravilnijeg izvođenja zadanoga motoričkog zadatka.