ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. TZK. D.3.1. Koristi osnovne kineziološke aktivnosti na otvorenim vježbalištima.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Sudjeluje u tjelesnim aktivnostima na otvorenom ovisno o posebnostima zavičaja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi osnovne kineziološke aktivnosti na početnoj razini.


SADRŽAJ

Tjelesna aktivnost u prirodi:

pješačke ture, orijentacijsko hodanje i trčanje, trčanje, tradicijske igre, aktivnosti u vodi, igre na snijegu...


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Aktivnosti usmjeriti na kineziološke aktivnosti na otvorenom s naglaskom na podizanju ekološke svijesti učenika.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.3.2. Izvodi raznovrsne vježbe u svrhu poboljšanja sustava za kretanje.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Usavršava jednostavne vježbe za poboljšanje sustava za kretanje.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi vježbe za poboljšanje sustava za kretanje.


SADRŽAJ

Jednostavne vježbe za poboljšanje sustava za kretanje.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Vježbe birati prema utjecaju na sustav za kretanje.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.3.3.Surađuje sa suigračima i poštuje pravila igre.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Surađuje tijekom igre i prihvaća pravila igre.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Surađuje u igri i slijedi ih uz manja odstupanja.


SADRŽAJ

elementarne igre.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Poticati na suradnju i pridržavanje pravila tijekom igre.