ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. B.4.1. Sudjeluje u provjeravanju morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te obilježja pravilnoga tjelesnog držanja.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prepoznaje morfološke značajke, motoričke i funkcionalne sposobnosti i obilježja pravilnoga tjelesnog držanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Usavršava osnovno znanje o provedbi provjeravanja.


SADRŽAJ

provjeravanje morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te obilježja pravilnoga tjelesnog držanja.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODOGJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Aktivnosti usmjeriti na praćenje morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te obilježja pravilnoga tjelesnog držanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. B.4.2. Izvodi primjerene vježbe za razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Izvodi primjerene vježbe za razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, vježbe pokretljivosti zglobova i stabilnosti trupa.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi primjerene vježbe za razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti na temelju uputa.


SADRŽAJ

Jednostavne motoričke vježbe koje utječu na motoričke i funkcionalne sposobnosti.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Vježbe izabrati prema utjecaju na morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti.