ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A. D 4.1.Izvodi naprednije kineziološke motoričke aktivnosti na otvorenom.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Sudjeluje u tjelesnim aktivnostima na otvorenom ovisno o posebnostima zavičaja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi poznate kineziološke motoričke aktivnosti na naprednoj razini.


SADRŽAJ

Tjelesne aktivnosti na otvorenom u skladu s uvjetima i formalnim kompetencijama učitelja.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Usmjeriti se na kineziološku aktivnost na otvorenom s naglaskom na podizanje ekološke svijesti učenika.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.4.2. Izvodi vježbe za aktivaciju sustava za kretanje.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Koristi se vježbama za aktivaciju sustava za kretanje (vježbe aktivacije trupa, uspostave pravilnog obrasca disanja te aktivacije mišića gornjih i donjih udova).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi složenije vježbe za aktivaciju sustava za kretanje na nižoj razini.


SADRŽAJ

Kineziterapijske vježbe za aktivaciju sustava za kretanje (vježbe aktivacije trupa, pravilnog obrasca disanja, zatim mišića gornjih i donjih udova).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Vježbe birati u skladu s razvojnim obilježjima učenika.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.4.3. Priprema i skrbi o sportskom vježbalištu.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Sudjeluje u akcijama uređenja sportskog vježbališta.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Pokazuje odgovornost za održavanje sportskog vježbališta.


SADRŽAJ

uređenje i održavanje otvorenih i zatvorenih sportskih vježbališta.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Organizirati uređenje vježbališta.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.4.4. Primjenjuje pravila raznovrsnih sportova.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Surađuje tijekom igre i primjenjuje pravila iz raznovrsnih grupacija sportova.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Surađuje u igri i primjenjuje pravila iz raznovrsnih grupacija sportova uz manja odstupanja.


SADRŽAJ

suradnja u skupini (fair play, čuvanje i pomaganje, socijalna inkluzija, verbalna i neverbalna komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba, pregovaranje, posredovanje…).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Odgojno-obrazovni ishod usmjeren je na razvoj socijalno-emocionalnih kompetencija učenika.