ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. C.4.1. Prati osobna motorička postignuća i njihovo unaprjeđenje.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prati i uspoređuje osobna postignuća.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Djelomično prati motorička postignuća.


SADRŽAJ

Motorički zadaci s ciljem praćenja motoričkih postignuća.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

usvajanje što pravilnijeg izvođenja zadanog motoričkog zadatka u skladu s razvojnim obilježjima učenika.