ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.4.1. Oponaša osnovne strukture gibanja raznovrsnih grupacija sportova.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Primjenjuje osnovne strukture gibanja raznovrsnih grupacija sportova.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Oponaša osnovne strukture gibanja raznovrsnih grupacija sportova na početnoj razini.


SADRŽAJ

osnovne strukture gibanja koje odgovaraju raznovrsnim grupacijama sportova (temeljni sportovi, sportske igre, konvencionalno-estetski, borilački sportovi…).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Aktivnosti usmjeriti na osnovne strukture gibanja koje odgovaraju raznovrsnim grupacijama sportova u skladu s uvjetima i formalnim kompetencijama učitelja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.4.2. Prepoznaje i izvodi ritmičke i plesne strukture u jednostavnim koreografijama.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Izvodi ritmičke i plesne strukture u jednostavnim koreografijama.
Sudjeluje u osmišljavanju jednostavne koreografije.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi ritmičke i plesne strukture jednostavnih koreografija na temelju dobivenih uputa.


SADRŽAJ

raznovrsne ritmičke strukture, dječji folklorni plesovi, suvremeni plesovi.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Aktivnosti usmjeriti na usvajanje i usavršavanje osnovne ritmičkih i plesnih struktura.