ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. B.3.1. Rješava zadatke s jednim nepoznatim članom koristeći se slovom kao oznakom za broj.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

    • Koristi se slovom kao oznakom za broj.
    • Uvrštava zadani broj umjesto slova.
    • Određuje vrijednost nepoznatoga člana jednakosti/nejednakosti. Primjenjuje svojstva računskih operacija.
    • Primjenjuje veze među računskim operacijama.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Uz manju pomoć izračunava vrijednost nepoznatoga člana u jednakosti i provjerava točnost dobivenoga rješenja.


SADRŽAJ

Određivanje vrijednosti nepoznatoga člana jednakosti i nejednakosti.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Primjeri zadataka:

Izračunaj vrijednost izraza 234 + ako je = 48. Izračunaj ako je 780 – = 89 → = 780 – 89.

Odredi sve troznamenkaste brojeve za koje vrijedi 694 > > 688.

Zapiši matematičkim znakovima račun i izračunaj nepoznati član ako je djeljenik 63, a količnik 9.

63 :  = 9, 63 : 7 = 9,  = 7 jer je 7 ∙ 9 = 63

Račun zapiši matematičkim znakovima tako da umjesto  upotrijebiš slovo a.

63 : = 9, 63 : 7 = 9, = 7 jer je 7 ∙ 9 = 63

Koji faktor množimo brojem 5 kako bi njihov umnožak bio 35?

? ∙ 5 = 35

Račun zapiši tako da umjesto upitnika upotrijebiš slovo b, x, z… b ∙ 5 = 35, 7 ∙ 5 = 35, = 7

Ivan štedi za nove slušalice koje koštaju 136 kn. Koliko mu kuna još nedostaje ako je do sada uštedio 94 kune?

94 + = 136 rješava se vezom zbrajanja i oduzimanja.

= 136 – 94, = 42