ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. C.3.1. Opisuje i crta točku, dužinu, polupravac i pravac te njihove odnose.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Crta i označava točke i dužine. Upoznaje pravac kao neograničenu ravnu crtu.
  • Crta i označava pravac i polupravac.
  • Crta dužinu kao dio pravca i ističe njezine krajnje točke.
  • Određuje i crta pripadnost točaka pravcu.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU GODINE

Opisuje i crta pravac i njegove dijelove.


SADRŽAJ

Pravac, polupravac i dužina kao dijelovi pravca.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Pojam pravca usvaja se neograničenim (zornim) produljivanjem crte preko krajnjih točaka dužine kako bi učenici na taj način razlikovali prikaz pravca od pojma pravca. Pri upoznavanju pravca jako je bitno naglasiti da se pravac ne može cijeli nacrtati, nego da je ravna crta kojom ga prikazujemo samo dogovoreni način prikazivanja pravca. Paziti da učenici ne poistovjete prikaz pravca s njegovim značenjem. Kako bismo to izbjegli, možemo im postaviti zadatak: Pripada li točka pravcu p?

Pravac i polupravac potrebno je pravilno crtati, označavati i imenovati. S obzirom na već razvijenu grafomotoriku učenika, točku, umjesto križićem i točkom, označavaju samo točkom.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. C.3.2.Prepoznaje i crta pravce u različitim međusobnim odnosima.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Crta pravac i njegove dijelove.
  • Crta usporedne pravce i pravce koji se sijeku (uključujući okomite). Pravcima koji se sijeku određuje sjecište.
  • Primjenjuje matematičke oznake za okomitost i usporednost dvaju pravaca.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Opisuje i crta međusobne odnose pravaca uz manju nesigurnost.


SADRŽAJ

Pravci koji se sijeku. Crtanje usporednih i okomitih pravaca.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Međusobne odnose pravaca potrebno je crtati precizno i uredno te pravilno zapisivati matematičkim jezikom. Crtanje okomitih i usporednih pravaca primjenjuje se pri crtanju tablica za prikaz različitih podataka, za crtanje tablica mjesnih vrijednosti, geometrijskih likova… Pri crtanju usporednih i okomitih pravaca moguće je koristiti se ravnalom i jednim ili dvama trokutima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

MAT. OŠ. C.3.3.Služi se šestarom u crtanju i konstruiranju.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Koristi se šestarom kao dijelom geometrijskoga pribora.
  • Šestarom se služi u crtanju i prenošenju dužine određene duljine.
  • Konstruira kružnicu.
  • Crta pravokutnik i kvadrat određene duljine stranica.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

Konstruira kružnicu.


SADRŽAJ

Crtanje i konstruiranje šestarom (kružnica, pravokutnik i kvadrat). Prenošenje dužine zadane duljine.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Cilj je ovoga ishoda osposobiti učenike za služenje šestarom. U crtanju pravokutnika i kvadrata učenik se šestarom koristi za prenošene duljine. dužine pojedine stranice.